logos

НҮҮР            АРХИВ          ТЕХНО.МЭДЭЭ          Ш-У.МЭДЭЭ         ЗАР     ЗАР НЭМЭХ            ХАЙЛТ


 

Эмэгтэйчүүд гарах шийдвэрийн чанарт нөлөөлдөг

Германы эрдэмтэд захирлуудын зөвлөлд эмэгтэйчүүдийн оролцоо чанартай бөгөөд үр дүнтэй шийдвэр гарахад нөлөөлдгийг тогтоожээ.

wom infl

Эрдэмтэд хэрэв жендерийн шинжээрээ ялгагдах бүлэг оролцвол гаргах шийдвэр хэрхэн өөрчлөгдөхийг судалсан байна. Бүтцээрээ ялгаатай хэд хэдэн бүлэг байгуулсан бөгөөд эрдэмтэд бүлэг болгоны гаргасан шийдвэрт анализ хийжээ.
Дан эрчүүд оролцсон бүлэг илүү эрсдэлтэй шийдвэр гаргасан байжээ. Илүү цэгнэсэн шийдвэрийг эмэгтэйчүүд оролцсон бүлэг гаргасан байв. Мэргэжилтнүүд хамгийн цэгнэсэн шийдвэрийг холимог бүлэг гаргасан гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн байна. Эрчүүдийн эрсдэлтэй шийдвэр нь эмэгтэйчүүдийн шийдэмгий бус чанартай зохицон үүний үр дүнд зохистой шийдвэр гардаг байна.


Written by      K2_FriPMULATE_March+0800RMarPMULAT_0C211     Be the first to comment!
Login to post comments


Сүүлд нэмэгдсэн Технологийн мэдээ

Сүүлд нэмэгдсэн ШУ-ны мэдээ

Screen Shot 2017 01 03 at 18.26.21