HP зөөврийн компьютерын борлуулалт жилийн дотор 17%-иар өссөн бол компьютерын борлуулалт бараг өөрчлөгдөөгүй байна

HP компани 2017 оны санхүүгийн жилийн 2-р улирлын тайлангаа тавьсан байна. Тус компани 3 сарын дотор 12.385 тэрбум ам. долларын орлого олсон ба жилийн өмнө энэ үзүүлэлт 11.6 тэрбум ам. доллар байжээ. Үүнээс цэвэр ашиг жилийн өмнө 629 сая ам. доллар байсан боловч энэ жил 559 сая ам. доллар болж буурсан байна.

HP logo

Компьютер үйлдвэрлэлийн Personal Systems хэлтсийн орлого 7.7 тэрбум ам. доллар болж өссөн байна. Жилийн өмнө энэ үзүүлэлт 7 тэрбум ам. доллар байжээ. Тодруулж хэлбэл зөөврийн компьютерын борлуулалт 4.5 тэрбум, компьютерын борлуулалт 2.38 тэрбум ам. долларын орлогыг компанид оруулсан байна. Зөөврийн компьютерын борлуулалтын өсөлт 17%-тай байсан бол компьютерын борлуулалтын өсөлт 1%-иар буурсан байна. Өндөр хүчин чадал бүхий компьютерын (workstation) орлого жилийн өмнө 461 сая байсан бол энэ улиралд 495 сая ам. доллар болж өссөн. Харин хэвлэлийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн хэлтсээс 4.74 тэрбум ам. долларын орлого орсон ажээ. Энэ нь өнгөрсөн жилээс 110 сая ам. доллараар өссөн байна.
Эх сурвалж: HP


Written by      K2_FriAMULATE_May+0800RMayAMULAT_0C211     Be the first to comment!
Read 456 times
Tagged under
Login to post comments


Сүүлд нэмэгдсэн Технологийн мэдээ

Сүүлд нэмэгдсэн ШУ-ны мэдээ