logos

НҮҮР            АРХИВ          ТЕХНО.МЭДЭЭ          Ш-У.МЭДЭЭ         ЗАР     ЗАР НЭМЭХ            ХАЙЛТ


 

Өнгөрсөн улиралд Renesas компанийн орлого 6 тэрбум ам.доллараас давсан байна

Renesas Electronics компани ээлжит улирлын тайлангаа танилцууллаа. Саяхан тус компани тайлагнах хувиараа өөрчилсөн бөгөөд санхүүгийн улирал нь хуанлийн улиралтай таарч байгаа аж. Өөрөөр хэлбэл 2017 оны санхүүгийн эхний улирал 3 сарын 31-нд дууссан байна.

Renesas

Тайлант хугацаанд тус компани 6.09 тэрбум ам. долларын орлого олсон байна. Улирлын үйл ажиллагаанаас олох ашиг 912 сая ам. доллар, цэвэр ашиг 758 сая ам. доллар байжээ. Улирлын эцсийн байдлаар Renesas Electronics компанийн актив 7,48 тэрбум ам. доллараар үнэлэгдсэн байна.
Эх сурвалж: Renesas Electronics


Written by      K2_SunPMULATE_May+0800RMayPMULAT_0C211     Be the first to comment!
Read 54 times
Tagged under
Login to post comments


Сүүлд нэмэгдсэн Технологийн мэдээ

Сүүлд нэмэгдсэн ШУ-ны мэдээ

Screen Shot 2017 01 03 at 18.26.21