logos

НҮҮР            АРХИВ          ТЕХНО.МЭДЭЭ          Ш-У.МЭДЭЭ         ЗАР     ЗАР НЭМЭХ            ХАЙЛТ


 

Арьсан бугуйвчны хэлбэртэй цэнэглэгч кабелыг гаргахад зориулан 100 гаруй мянган ам. доллар цуглуулжээ

Kickstarter сайтад арьсан бугуйвч хэлбэртэй цэнэглэгч кабель бүтээхэд зориулан хөрөнгө босгож дууссан байна.

NIFTYX 1

Зохион бүтээгч NIFTYX хэмээх нэртэй тус бугуйвчийг гар утасны нэмэлт хэрэгслийг ямагт гарын доор байлгах зорилгоор бүтээсэн ажээ. Хөрөнгө босгох кампанит ажлын үед энэхүү санаа Kickstarter сайтын хэрэглэгчдэд таалагдсан байна. 10 000 ам. доллараас багагүй хөрөнгө босгохоор тооцоолж байсан төслийн санаачлагчид 128 890 ам. доллар цуглуулж чаджээ. Хөрөнгө босгоход оролцсон эхний оролцогчид тус бугуйвчийг ердөө 2 ам. доллараар авах боломжтой байсан бөгөөд түүнээс хойш үнэ нь аажмаар өссөөр 15 ам. доллар хүрсэн байна.

NIFTYX 2

Тус бугуйвчыг 7 сараас нийлүүлж эхлэх болно.
Эх сурвалж: Kickstarter


Written by      K2_SunPMULATE_May+0800RMayPMULAT_0C211     Be the first to comment!
Read 39 times
Login to post comments


Сүүлд нэмэгдсэн Технологийн мэдээ

Сүүлд нэмэгдсэн ШУ-ны мэдээ

Screen Shot 2017 01 03 at 18.26.21